Synthesizer

Nastava synthesizera u redovnom programu

 • održava se 1 x tjedno po 2 školska sata
 • nastava se odvija u malim grupama do 6 učenika
 • obuhvaća polaznike osnovne i srednje škole
 • za predškolce i odrasle osobe nudimo posebni program učenja

Za manje radne skupine nastava se odvija

 • 1x tjedno 60-minutni termin za učenika u grupi
 • 1x tjedno 75-minutni termin za 3 ili 4 učenika u grupi
 • 1x tjedno 45 minuta za individualnu nastavu

Termini u kojima se nastava održava su:

 • radnim danom i subotom
 • prilagođeni školskim obvezama i turnusima u redovnoj osnovnoj ili srednjoj školi

Lokacije na kojima se održava nastava synthesizera

 • MMA, Jurjevska 3, Samobor
 • Salon ŠVER, Šmidhenova 1, Samobor

Način rada i nastavne metode

 • rad u malim skupinama – omogućuju optimalan napredak u svladavanju vještine sviranja
 • suvremene metode rada prilagođene su dobi polaznika
 • naše osnovne autorske metode su Sing&Play, metode lanca slijedom, nadopunom i izmjenjivanjem
 • uspješnost se bazira na pozitivnoj kompetenciji i radosti zajedničkog muziciranja i druženja

Program rada škole synthesizera

 • Instrumentalna tehnika temelji se na klasičnoj postavi, a podrazumijeva uspostavu koordinacije lijeve i desne ruke, svladavanje bazičnih klavirskih tehnika te upotrebu automatske ritamske i harmonijske pratnje.
 • Udžbenici i notni priručnici odabrani su prema našem planu i programu.
 • Solfeggio, baš kao i druge glazbeno teorijske discipline, sastavni su dio nastave na instrumentu i ne uče se na odvojenim satovima. Naš je solfeggio stoga funkcionalan.
 • Vlastiti instrument – svaki polaznik treba imati svoj instrument na kojem kod kuće vježba i nosi ga na nastavu. Naša je preporuka da se instrument ne kupuje bez prethodne konzultacije s nastavnikom. 

Javni nastupi

Jedan su od bitnih odgojno obrazovnih ciljeva. Oblici javnog predstavljanja su:

 • Javni satovi – održavaju se dva puta godišnje. Oni su prigoda da se naši polaznici predstave svojim roditeljima i publici samostalnim točkama, što će roditeljima pružiti uvid u stvaran napredak u vještini sviranja njegovog djeteta.
 • Prigodne manifestacije – tijekom školske godine naši polaznici imaju priliku sudjelovati sa svojim glazbenim točkama na raznim prigodnim manifestacijama u organizaciji Grada, kroz gostovanje u drugim školama ili pak na priredbama u redovnoj osnovnoj školi.
 • I LOVE SYNTH natjecanje je solista i raznorodnih ansambala u kojima je zastupljen jedan instrument s tipkama. Svirajući s drugim instrumentima učenici proširuju svoje glazbene i instrumentalne sposobnosti, dok natjecanje doprinosi jačanju motivacije i postavljanju ciljeva.
 • Svečani završni koncert – održava se na kraju nastavne godine, a na njemu predstavljamo najuspješnije točke svih naših programa. 

Vrednovanje i diplome

Redovno pohađanje nastave te dva javna nastupa godišnje glavni su uvjeti da učenik uspješno svlada minimum predviđenog programa i da može prijeći u viši stupanj. Zamjena za javni nastup može biti interni ispit na kraju školske godine. Na kraju svakog stupnja polaznicima se dodjeljuju diplome Malog muzičkog ateljea, kojima se potvrđuje uspješno svladan i završen program pojedinog stupnja, a potvrda o izvannastavnoj aktivnosti izdaje se 2 puta godišnje.

Perspektiva učenja

Naš sustav poduke obuhvaća šest obrazovnih stupnjeva, odnosno, šestogodišnje glazbeno obrazovanje. Nakon početnih stupnjeva neki se učenici odluče svoje obrazovanje usmjeriti na klavir ili harmoniku. Tijekom školovanja posebno nadarene učenike, kod kojih prevlada interes za klasičnu glazbu, upućujemo u klasičnu glazbenu školu gdje redovno postižu nadprosječne rezultate. 

Synthesizer je idealan instrument za ulazak u svijet glazbe, osobito ako dijete privlače instrumenti s tipkama. Rezultati se postižu u kratkom vremenskom periodu, kako u instrumentalnoj tehnici, tako i u glazbenom opismenjivanju.

Predavači

Vesna Faullend Heferer, prof. savjetnik

Carmen Stepić, prof. mentor