Lokacije nastave

1. SAMOBOR

u sjedištu Malog muzičkog ateljea u Jurjevskoj 3

2. STRMEC

u PŠ. Strmec, Školska 13

3. KLINČA SELA

u OŠ Klinča Sela, Amruševa ulica 32

4. RAKITJE

u OŠ  Vladimira Dešćaka, Školska ulica 4