Prijave i kotizacija


Kotizacija za LOVE CLAVI – 6. natjecanje mladih solista i ansambala:

Kotizacija se uplaćuje nakon izvršene online prijave, istog ili sljedećeg dana.

  • Za  I. kategoriju potrebno je uplatiti kotizaciju u iznosu od  35 € 
  • za II. i III. kategoriju potrebno je uplatiti kotizaciju u iznosu od 40 € 
  • Za IV. i V. kategoriju kotizacija za svakog člana sastava ponaosob iznosi 25 €
  • Za VI. kategoriju kotizacija za svakog člana sastava ponaosob iznosi 20 €

 

Kotizacija se  uplaćuje na žiro račun Malog muzičkog ateljea:

IBAN: HR0623400091110334871,  s naznakom:  Za natjecanje LOVE CLAVI + ime i prezime natjecatelja.


PRIJAVI SE