Žiri

ŽIRI / OCJENJIVAČKI SUD 

 • za ANSAMBLE (V. i VI. kategorija), 4. svibnja 2024.:

          Ozren Glaser, Lela Kaplowitz, Marija Husar Rimac, Joe Kaplowitz

 • za KLAVIRSKI DUO (IV. kategorija), 5. svibnja 2024.:

          Tina Klak, Ivanka Kordić

 • za SOLISTE (I. – III. kategorija), 5. svibnja 2024.:

           Tina Klak, Ivanka Kordić, Marjan Krajna, Goran Gorše

 

Za životopise članova žirija u 2024. godini kliknite na ime:

 
nastavnica klavira i korepetitor u GŠ Ferdo Livadić
 
 
ugledna međunarodno priznata klavirska pedagoginja
 


Marjan Krajna, prof. savjetnik 
reproduktivni umjetnik, ravnatelj GŠ Zlatko Baloković

 


Goran Gorše, prof. savjetnik
nastavnik udaraljki u GŠ Ferdo Livadić i voditelj Županijskog stručnog vijeća

 
skladatelj  filmske i kazalištne glazbe, direktor Međunarodnog festivala filmske glazbe i zvuka
 
cijenjena i nagrađivana jazz vokalistica
 
pjevačica pop i duhovne glazbe
 
jazz glazbenik, klavijaturist i aranžer
 

Članovi žirija ocjenjuju natjecatelja bodovnom skalom od 50 do 100. Član/ica ocjenjivačkog suda ne ocjenjuje svog učenika koji se natječe, niti natjecatelja s kojim je u srodstvu. 

Ocjenjivanje natjecatelja temelji se na vrednovanju sljedećih elemenata:

 • tehnička zahtjevnost
 • ritamska preciznost
 • točnost izvedbe
 • tonska kvaliteta i kvaliteta zvuka 
 • poštivanje stilskih karakteristika skladbe
 • harmonijsku usklađenost
 • muzikalnost
 • umjetnički dojam (ocjena osobnog pristupa u izvedbi natjecatelja)

Uspjeh svakog natjecatelja određuje se zbrajanjem bodova s formulara za ocjenjivanje svakog člana ocjenjivačkog suda i dijeljenjem navedenog zbroja s ukupnim brojem članova ocjenjivačkog suda koji je ocjenjivao svakog pojedinog natjecatelja. Srednja (konačna) ocjena sastoji se od cijelog broja s moguća prva dva decimalna broja iza zareza, bez zaokruživanja.

U slučaju da dva natjecatelja imaju isti broj bodova, natjecatelji dijele nagradu.  Nakon svake završene kategorije, ocjenjivački sud objavit će rezultate natjecanja na oglasnoj ploči i web stranici Malog muzičkog ateljea.

Odluke ocjenjivačkog suda su konačne, neopozive i na njih nema prava žalbe.