Žiri

 ŽIRI / OCJENJIVAČKI SUD 

za SOLISTE (I. – IV. kategorija), 6. svibnja 2023. 

Tina Klak, Jasna Šumak Picek, Ivana Cvetkovski, Ante Milić i Goran Gorše 

za KLAVIRSKI DUO, 12. svibnja 2023.

Tina Klak, Carmen Stepić, Nataša Milić i Ante Milić 

za ANSAMBLE (V. i VI. kategorija), 12. svibnja 2023. 

Stanka Košćak, Carmen Stepić, Tina Klak i Goran Gorše  

Za životopis člana kliknite na ime

 
nastavnica klavira i korepetitor u GŠ Ferdo Livadić
 
 
nastavnica klavira na GŠ Iva Kuprešak 
 
profesor klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu
 

 

Ivana Cvetkovski, prof. savjetnik
nastavnica harmonike u GŠ Zlatka Balokovića i voditeljica Županijskog stručnog vijeća 

Goran Gorše, prof. savjetnik 

nastavnik udaraljki u GŠ Ferdo Livadić i voditelj Županijskog stručnog vijeća

 

Carmen Stepić, prof. mentor

nastavnica klavira u GŠ Ferdo Livadić i u Malom muzičkom ateljeu

 
 
 
Stanka Košćak, prof. 
nastavnica solfeggia i  teorijskih glazbenih predmeta u GŠ Ferdo Livadić
 
 
slobodna umjetnica i nastavnica klavira u Malom muzičkom ateljeu 
 

Članovi žirija ocjenjuju natjecatelja bodovnom skalom od 50 do 100. Član/ica ocjenjivačkog suda ne ocjenjuje svog učenika koji se natječe, niti natjecatelja s kojim je u srodstvu. 

Ocjenjivanje natjecatelja temelji se na vrednovanju sljedećih elemenata:

  • tehnička zahtjevnost
  • ritamska preciznost
  • točnost izvedbe
  • tonska kvaliteta i kvaliteta zvuka 
  • poštivanje stilskih karakteristika skladbe
  • harmonijsku usklađenost
  • muzikalnost
  • umjetnički dojam (ocjena osobnog pristupa u izvedbi natjecatelja)

Uspjeh svakog natjecatelja određuje se zbrajanjem bodova s formulara za ocjenjivanje svakog člana ocjenjivačkog suda i dijeljenjem navedenog zbroja s ukupnim brojem članova ocjenjivačkog suda koji je ocjenjivao svakog pojedinog natjecatelja. Srednja (konačna) ocjena sastoji se od cijelog broja s moguća prva dva decimalna broja iza zareza, bez zaokruživanja.

U slučaju da dva natjecatelja imaju isti broj bodova, natjecatelji dijele nagradu.  Nakon svake završene kategorije, ocjenjivački sud objavit će rezultate natjecanja na oglasnoj ploči i web stranici Malog muzičkog ateljea.

Odluke ocjenjivačkog suda su konačne, neopozive i na njih nema prava žalbe.