Žiri

 ŽIRI / OCJENJIVAČKI SUD:

Natjecatelje ocjenjuje stručni ocjenjivački sud (žiri) od 4 člana:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vesna Faullend Heferer, prof. savjetnik

nastavnica gitare u GŠ Ferdo Livadić i  voditelj Malog muzičkog ateljea

josip bošnjak  Josip Bošnjak,Samobor
nastavnik u školi synthesizera Black and White

 

marina flanjak Marina Flanjak,prof.,Samobor
nastavnica harmonike u glazbenoj školi Ferdo Livadić u Samoboru

Carmen Stepić 2 

Carmen Stepić, prof., Samobor

nastavnica klavira u glazbenoj školi Ferdo Livadić u Samoboru

Članovi žirija ocjenjuju natjecatelja bodovnom skalom od 10 do 100. Član ocjenjivačkog suda ne ocjenjuje svog učenika koji se natječe, niti natjecatelja s kojim je u srodstvu

Ocjenjivanje natjecatelja temelji se na vrednovanju sljedećih elemenata:

  • tehnička zahtjevnost
  • ritamska preciznost
  • točnost izvedbe
  • izbor zvuka i stila
  • harmonijsku usklađenost
  • muzikalnost
  • umjetnički dojam (ocjena osobnog pristupa u izvedbi natjecatelja)

Uspjeh svakog natjecatelja određuje se zbrajanjem bodova s formulara za ocjenjivanje svakog člana ocjenjivačkog suda i dijeljenjem navedenog zbroja s ukupnim brojem članova ocjenjivačkog suda koji je ocjenjivao svakog pojedinog natjecatelja. Srednja (konačna) ocjena sastoji se od cijelog broja s moguća prva dva decimalna broja iza zareza, bez zaokruživanja.

U slučaju da dva natjecatelja imaju isti broj bodova, natjecatelji dijele nagradu.  Nakon svake završene kategorije, ocjenjivački sud objaviti će rezultate natjecanja na oglasnoj ploči i web stranici Malog muzičkog ateljea.

Odluke ocjenjivačkog suda su konačne, neopozive i na njih nema prava žalbe.

%d blogeri kao ovaj: