Kako radimo

Što je to Mali Muzički Atelje?

To je učilište za djecu i mladež predškolskog i školskog uzrasta unutar kojeg djeluju glazbene radionice za gitaru, violinu, synthesizer i harmoniku.

Koje su naše metode rada?

Suvremene metode rada prilagođene dobi polaznika kao i rad u malim skupinama omogućuju optimalan napredak u svladavanju vještine sviranja uz neizostavan individualan pristup svakom polazniku ponaosob. Uspješnost se bazira na pozitivnoj kompeticiji i radosti zajedničkog muziciranja i druženja.

Svi naši programi rada odobreni su od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i preporučeni od istog kao izvannastavna aktivnost u osnovnim školama i vrtićima.

Kakav program izvode naši polaznici?

Instrumentalna tehnika temelji se na klasičnoj postavi, dok su u izboru skladbi podjednako zastupljeni svi glazbeni žanrovi; od ozbiljne i tradicionalne glazbe, do jazza, popa i rocka. U nastavi koristimo udžbenike sastavljene prema našem planu i programu.

NAŠI PROGRAMI RADA ODOBRENI SU OD STRANE MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA I OD ISTOG PREPORUČENI KAO IZVANNASTAVNA AKTIVNOST U OSNOVNIM ŠKOLAMA I VRTIĆIMA.

A solfeggio?

Solfeggio, baš kao i druge glazbeno teorijske discipline, sastavni su dio nastave na instrumentu i ne uče se na odvojenim satovima. Naš je solfeggio stoga funkcionalan.

Tko su predavači odnosno voditelji naših programa?

Naši voditelji su akademski glazbenici i profesori instrumenata, obučeni i specijalizirani za skupnu nastavu na instrumentu.

Vrednovanje i diplome

Redovno pohađenje radionica te dva javna nastupa glavni su uvjeti da učenik uspješno svlada minimum predviđenog programa i da može prijeći u viši stupanj. Zamjena za javni nastup može biti interni ispit na kraju školske godine. Na kraju svakog stupnja polaznicima se dodjeljuju diplome Malog Muzičkog Ateljea, kojima se potvrđuje uspješno svladan i završen program pojedinog stupnja.

Perspektiva učenja

Naš sustav poduke obuhvaća četiri obrazovna stupnja, odnosno, četverogodišnje glazbeno obrazovanje. Nakon završena četiri stupnja polaznici se mogu uključiti u rad našeg Glazbenog Studija kao članovi istorodnog ili mješovitog instrumentalnog ansambla. Tijekom školovanja najmarljivije i posebno nadarene učenike, kod kojih prevlada interes za klasičnu glazbu, uputit ćemo, s punom odgovornošću, na klasične glazbene škole.

Što je s javnim nastupima?

Javni nastupi su svakako jedan od naših bitnih odgojno obrazovnih ciljeva. Dva javna sata godišnje prigoda su da se naši polaznici i individulnim nastupom predstave roditeljima i publici. Na našem svečanom završnom koncertu nastupit će najbolje točke svih naših programa. Tijekom školske godine djeca će imati prilike sudjelovati sa svojim glazbenim točkama na raznim prigodnim manifestacijama u gradu ili u redovnoj osnovnoj školi.

U kojoj dobi je poželjno započeti sviranje instrumenta?

Iako je Mali Muzički Atelje otvoren za sve dobne skupine preporuka je da se s učenjem instrumenta započne u nižim razredima osnovne škole. Specifičnosti pojedinog instrumenta i različita tehnička zahtjevnost uvjetuju da se radionice synthesizera i harmonike mogu pohađati već od 1. razreda osnovne škole, dok je sviranje gitare preporučljivo započeti najranije u 2. razredu osnovne škole. Najmlađem uzrastu prilagođene metode rada u radionicama violine omogućuje pak uspješnu poduku djece već u predškolskoj dobi.

Da li djeca trebaju imati svoj instrument?

Svaki polaznik treba imati svoj instrument na kojem kod kuće vježba i nosi ga na nastavu. Naša je preporuka da se instrument ne kupuje bez predhodne konzultacije s našim voditeljem.

Gdje se održava nastava?

Nastava se održava u Samoboru u Jurjevskoj 3 te u osnovnim školama u

  • Sv. Nedjelji,
  • Strmcu i
  • Rakitju

U kojim terminima će se održavati nastava?

Termini i satnica maksimalno su prilagođeni suvremenom načinu života i potrebama naših polaznika. Držimo da se većina naših polaznika želi baviti glazbom rekreativno te da je sviranje često puta tek jedna od više izvanškolskih aktivnosti naše djece. Stoga, organiziramo nastavu jednom tjedno u trajanju dva školska sata.