SYNTHESIZER

Fotografija Vesna Faullend Heferer

Vesna Faullend Heferer, prof. savjetnik
glazbeni pedagog-mentor i učitelj gitare

Rođena je u Samoboru 1958. gdje i danas živi i radi. Glazbeno pedagoškim radom počela se baviti još 1979. godine odmah nakon završene opće gimnazije i srednje glazbene škole , glavni predmet gitara. Studirala je povijest umjetnosti i anglistiku na Filozofskom fakultetu, a na Muzičkoj akademiji u Zagrebu odjel za glazbenu kulturu na kojem je i diplomirala 1990. godine. Zajedno s nekoliko svojih kolega u to je vrijeme gradila ugled tek osnovane glazbene škole Ferdo Livadić, istovremeno promičući nove standarde sviranja gitare u osnovnoškolskom glazbenom sustavu u nas. Njeni su učenici bili nagrađivani na mnogim natjecanjima, a najbolji među njima priređivali su samostalne recitale već u dobi od 12 godina. Od 1993. g. utemeljila je u Samoboru Ljetnu školu gitare u kojoj je bila organizator i predavač do 1997. Tu je tradiciju ponovo oživjela osnovavši 2011. Youngmasters , međunarodnu ljetnu gitarističku školu u kojoj su predavači mladi pedagozi i izvođači svjetske reputacije.

Važan dio njene djelatnosti je razvoj metodike u skupnoj nastavi instrumenta unutar glazbenih radionica kao izvannastavne aktivnosti u osnovnim školama. Autor je programa rada za glazbene radionice gitare, synthesizera i glazbenog vrtića.

Povremeno se bavi publicistikom, najčešće objavljujući članke vezane uz područja njenog redovnog djelovanja. U njima promiče glazbenu kulturu i doprinosi dignitetu zvanja glazbenog pedagoga u širem smislu. Piše stručne članke metodičke tematike. Autor je Početnice za gitaru InG/Sing and Play (MMA, 2009.) i notnog izdanja InG/Ensembles (MMA, 2013).

Sudjelovala je u radnom tima za oblikovanje prijamnog ispita. Pri tome je samostalno osmislila metodu pismene provjere glazbene inteligencije koja ne podrazumijeva prethodno glazbeno obrazovanje. Posljednjih godina je također osmislila je i ostvarila nekoliko različitih multimedijskih projekata s osnovom na glazbenom stvaralaštvu mladih.

U školskoj godini 2011/12 promovirana je od strane MZOŠ-a Hrvatske u zvanje mentora, a krovna strukovna organizacija u zemlji, Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga, dodjeljuje joj 2013. svoju godišnju nagradu .