Solfeggio +

 

O kakvom je programu riječ?

Program Solfeggio+ dodatni je program za usavršavanje znanja i vještina u područjima iz glazbene pismenosti,  teorije i solfeggia. Namijenjen je:

A

Svim učenicima glazbenih škola, koji žele usavršiti znanja iz tog predmeta jer su u svom glazbenom obrazovanju propustili usvojiti neke od vještina i znanja iz predmeta Solfeggio.

B

Polaznicima instrumentalnih programa Malog muzičkog ateljea:

U programima Malog muzičkog ateljea solfeggio je, naime,  uklopljen u nastavu instrumenta, no ako su ambicije i planovi veći i usmjereni prema profesionalnom glazbenom obrazovanju nužno je pojačati svoje solfeggističke vještine i spoznaje .

OBLICI RADA:

Skupna nastava 1 x tjedno 45′ u grupi od 4-6 učenika jednakog stupnja znanja.

Individualna nastava minimalno  10 satitempo rada prema dogovoru.


Što je to solfeggio?

U užem smislu te riječi solfeggio je stvarno glazbeno opismenjavanje. Znači, nisi pismen kad znaš gdje se i kako koja nota zapisuje, nego onda kad možeš melodiju ili ritam koji si čuo, točno zapisati!

Dakle, nakon svladavanja notnog pisma i znakovlja sve čemu se dalje u nastavi solfeggija  stremi je naučiti kako čuti ono što je zapisano. U tome koristimo dvije osnovne discipline, a to su pjevanje i diktati.

Pjevanje u Solfeggio-u razvija sposobnost točnog intoniranja notnog teksta bez pomoći glazbenog instrumenta. Uz pjevanje koristimo i parlato tehniku, odnosno izgovaranje nota ili izgovaranje ritamskih slogova te reprodukciju ritamskih i motoričkih obrazaca. Ne treba pjevanje u sklopu solfeggija brkati s disciplinom solo-pjevanje. U solo pjevanju bavimo se lijepim pjevanjem i raznim pjevačkim tehnikama. Pjevanje u solfeggiju prije svega u prvi plan stavlja preciznost i točnost intonacije i ritma, što se može postići i s manji glasovnim sposobnostima od onih što zahtjeva solo pjevanje.

Diktati u solfeggiju  razvijaju sposobnost  slušnog prepoznavanja   notnog teksta (melodije, metra i ritma) memoriranje istog  i naposljetku zapisivanje.

Pjevanje i diktati su međusobno usko povezani u razvoju glazbenih sposobnosti pa ih treba raditi usporedno.

Teorija glazbe je zasebna disciplina, ali je u glazbenim školama uklopljena u predmet Solfeggio.

Teorija glazbe bavi se sveopćim glazbenim znakovima (note, pauze, crtovlje, oznake za dinamiku i tempo ) te strukturama i sistemima kao što su ljestvice, intervali, akordi, tonski rodovi, ključevi i drugo. Na ovu disciplinu u kasnijem školovanju nadovezuje se učenje harmonije, polifonije i kompozicije..

Solfeggio je uveden u naše glazbene škole kao pomoćna disciplina uz sviranje  instrumenta. Program Solfeggija  jednak za sve instrumente i zato se radi na skupnoj nastavi koja se može bogato metodički oblikovati i polučiti odlične rezultate.

Unatoč tome opće je je poznato da Solfeggio nije previše omiljen predmet za učenike glazbenih škola. To se događa zbog premale povezanosti i neusklađenosti nastavnih sadržaja na Solfeggiju i instrumentu. Učenici često ne razumiju koliko im je solfeggio važan za njihov glazbeni napredak. Upravo maštovitom podukom i suvremenijim metodama ovaj se predmet može učiniti zanimljivim i laganim sadržajem.

Zato našim polaznicima nudimo jedan ogledni sat GRATIS kao bi se odmah na početku uvjerili da je

Solfeggio  lijep i zanimljiv predmet!