Satnica natjecanja

RASPORED ODRŽAVANJA NATJECANJA PO KATEGORIJAMA

 

Za raspored NASTUPA u kategoriji SOLISTI kliknite na ikonu

 

Za raspored NASTUPA u kategoriji ANSAMBLI kliknite na ikonu

 

 

 

 

Za raspored održavanja TONSKIH PROBA kliknite na odgovarajuću ikonu

SOLISTI

ANSAMBLI