Lokacije nastave

1. SAMOBOR

u sjedištu Malog muzičkog ateljea u Jurjevskoj 3

2. STRMEC

u PŠ. Strmec, Školska 13

3. RAKITJE

u OŠ Vladimira Dešćaka, Školska ulica 4