Prijave i kotizacija


Kotizacija za LOVE CLAVI – 5. natjecanje mladih solista i ansambala:

Kotizacija se uplaćuje nakon izvršene online prijave, istog ili sljedećeg dana.

  • Za  I. i II. kategoriju potrebno je uplatiti kotizaciju u iznosu od  30 € 
  • za III. i IV. kategoriju potrebno je uplatiti kotizaciju u iznosu od 35 € 
  • Za V. i VI kategoriju kotizacija za svakog člana ansambla ponaosob iznosi 20 €

 

Kotizacija se  uplaćuje na žiro račun Malog muzičkog ateljea:

IBAN: HR0623400091110334871,  s naznakom:  Za natjecanje LOVE CLAVI + ime i prezime natjecatelja.


PRIJAVI SE